شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

پس از هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی ،بالاترین مرجع جهت رسیدگی و حل اعتراضات و اختلافات مالیاتی نسبت به برگ تشخیص و مطالبه مالیاتی صادره شورای عالی مالیاتی می باشد.

رای هیات تجدیدنظر مالیاتی قطعی و لازم الاجرا می باشد و کمتر پرونده هایی بعد از گام فوق در شورای عالی مالیاتی مطرح می شود. اما اگر اداره مالیات یا مودی شکایتی داشته باشد ، پس از طی مراحل قبلی وظیفه رسیدگی بر عهده شورای عالی مالیاتی می باشد.

مدت زمان و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی

60day

وظیفه این شورا رسیدگی به شکایت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی است. مودی ظرف 60 روز پس از اعلام رای هیات حل اختلاف زمان دارد که به نسبت به رای مذکور در شورای عالی مالیاتی معترض شود.

حق اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی

رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می گردد

رای بر رد شکایت در شورای عالی مالیاتی

اگر دلایل ارائه شده در مورد نقض شکایت کافی نباشد ضمن ابراز رای رد شکایت می کند.

نقض رای در شورای عالی مالیاتی

چنانچه ادله ارائه شده از سوی شورا کافی تشخیص داده شود، رای مورد شکایت نقض شده و پس از آن دوباره پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع داده می شود. رای صادره در این هیات قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت تجدید نظر ندارد.

اعضای شورای عالی مالیاتی

aaza

اعضای شورای عالی مالیاتی 25 نفر هستند. اعضای شورا باید در امور مربوطه صاحب نظر و کارشناس باشند اموری که اعضای شورای عالی در آن باید تخصص داشته باشند، امور حقوقی، حسابداری وحسابرسی است. تحصیلات اعضای شورا نیز باید مدرک کارشناسی یا معادل در رشته های فوق باشد. اعضای این شورا توسط رئیس سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد و دارایی منصوب می شوند.

حداقل 15 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت اقتصاد و امور دارایی باشند که دارای 6 سال سابقه کار در این وزارت باشند. اشخاص شورای عالی مالیاتی از سوی ویزر اقتصاد و دارایی انتخاب شده و حکم می گیرند.

جلسات و تصمیمات شورای عالی مالیاتی

جلسات شورای عالی مالیاتی در صورتی رسمیت دارد که با حضور حداقل دو سوم اعضا باشند. تصمیمات شورای عالی اگر با رای حداقل نصف به علاوه یک نفر از حاضرین برسد، اعتبار و وجهه قانونی خواهد داشت. اعلام رسمیت جلسات شورا با حضور 17 نفر از 25 عضو شورا رسمیت دارد.

طول دوران خدمت اعضای شورای عالی مالیاتی

3years

اعضای شورای عالی مالیاتی همان طور که قبلا گفته شد از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی به مدت سه سال برای تصدی این شغل انتخاب می شوند و تا پایان سه سال اعضا قابل تغییر نیستند مگر به درخواست خودشان یا به خاطر حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 قانون می توانند تغییر کند. پس از پایان سه سال اعضا دوباره می توانند در همین پست خدمت نمایند.

انتخاب رئیس شورای عالی مالیاتی

raeisshora

رئیس شورای عالی مالیاتی از میان اعضا انتخاب می شود. نکته ای که باید هنگام انتخاب رئیس در نظر داشته باشید این جا است که رئیس باید از میان اعضای کارمند وزارت اقتصاد و امور دارایی باشد که عمومًا با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد به این تصدی منصوب شود. شورای عالی مالیاتی 8 شعبه دارد که هر شعبه از 3 نفر تشکیل می شود. رئیس و سایر اعضای شعبه توسط رئیس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند.

وظایف شورای عالی مالیاتی

در انتها راجع به وظایف و اختیاراتی که این مجموعه دارد می توان به ۴ مورد اصلی اشاره نمود که عبارتند از:

  • تدوین آیین نامه و بخش نامه های مرتبط در راستای اجرای قانون مالیات مستقیم.
  • اظهار نظر و مطالعه در مورد شیوه های اجرای قوانین مالیاتی همچنین این افراد اختیار حذف، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی را دارند.
  • اظهار نظر در مورد مسائل مالیاتی و موضوعات مرتبط که از سوی ۲ مقام یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی به آنها ارجاع می شود.
  • رسیدگی به رای هایی که توسط هیئات حل اختلاف مالیات قانونی صادر شده اند. این رای ها از نظر رعایت قوانین و نیز نقض رسیدگی به اعتراض مودیان بررسی می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *