آموزش مالیاتی با مالیات من

آموزش مالیاتی در مالیات من به صورت کامل سعی در به مفهوم رساندن قوانین و اجرای آن تحت نمونه انجام شده است و پس از پایان آموزش ، شما می توانید سوالات خود را در قالب تیکت پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پاسخگوی شما باشیم

پاسخ به سوالات مالیاتی

نمونه عملی آموزش مالیاتی

پیوست اسناد لازمه مالیاتی

دستورالعمل تبصره ماده 100 مالیات عملکرد سال 1402 و 1401

دستورالعمل تبصره ماده 100 مالیات عملکرد 1402

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات عملکرد ۱۴۰۲ مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشد. در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالباتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل ، مقرر می دارد: مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴ ۱– تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون | مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند. چه مشاغلی مشمول تبصره ۱۰۰ مالیاتی نمی شوند تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمیباشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi