ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386

ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶


شماره: ۶۰۹۶۴/۲۱۰

تاریخ: ۲۶/۰۷/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۰
۸۸
اصلاح ماده(۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
ک
 
مخاطبین اصلی / ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی …..
موضوع
ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶
قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ که در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
«ماده واحده- ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مـفـاد تـبـصـره (۱) مـاده (۳۸) قـانـون مـالیـات بـر ارزش افزوده مصب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خـواهـد شـد.
این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجراء است.»
مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (۱/۷/۱۳۸۷) اقدام نمایند.
مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی       2- خارجی   
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مالیاتی – تلفن:۳۹۹۰۳۸۲۰
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد
تاریخ اجراء: از ۱/۷/۱۳۸۷
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
شماره: ۳۰۳۳۱/۳۱۵
تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۳۸۸
پیوست:
 
قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید
و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶
 
مـاده واحـده- مـاده (۱) قـانـون رفـع بـرخـی از مـوانع تـولـید و سرمـایه گـذاری صـنعـتـی مـصـوب ۷/۵/۱۳۸۶ بـه شـرح زیـر اصـلاح مـی شود:
ماده ۱- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.
این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجراء است.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۸ به تأئید شورای نگهبان رسید.
 
 
علی لاریجانی
 
 
شماره:۳۰۳۳۱/۳۱۵
تاریخ:۳۰/۰۶/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجـرای اصـل یـکصـد و بیـست و سـوم (۱۲۳) قـانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۹) قانون رفع برخی از موانع تـولید و سـرمایـه گـذاری صـنعتی مـصوب ۱۳۸۶ که با عـنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سـه شـنبه مـورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
علی لاریجانی
 
 
شماره: ۱۳۰۲۲۴
تاریخ: ۰۶/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ به تأئید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره ۳۰۳۳۱/۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 
 
 
محمود احمدی نژاد
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانو…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi