برچسب: حقوق

*محاسبه مالیات حقوق

*محاسبه مالیات حقوق شماره: ۲۷۹۰/۶۶۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۷۶ پیوست: دراجرای مقررات مربوط ب قانون اصلاح ماده ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ مجلس

توضیحات بیشتر »

*بخشودگی 50% مالیات حقوق معلمین نهضت سواد آموزی شاغل در روستاها و نقاط محروم

*بخشودگی ۵۰% مالیات حقوق معلمین نهضت سواد آموزی شاغل در روستاها و نقاط محروم شماره:۳۰۰۲۲/۷۶۸۲/۴/۳۰ تاریخ: ۱۵/۰۷/۱۳۷۵ پیوست: نظر به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 191 قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اجرای ماده ۱۹۱ قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۴۶۶۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۵/۰۶/۱۳۸۰ پیوست: شماره و تاریخ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi