6 نوع پرداختی در تامین اجتماعی

۶ نوع پرداختی در تامین اجتماعی

۱_از کارافتادگی کلی

کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کارد یگری ، بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را بدست آورد.(بند ۱۳ ماده ۲)

۲_از کارافتادگی جزیی

کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست اورد.(بند ۱۴ ماده ۲)

۳_غرامت دستمزد

به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.(بند ۹ ماده ۲ و ماده ۶۲ )

۴_مستمری

وجه است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.(بند ۱۶ ماده ۲)

۵_بازنشستگی

عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.(بند ۱۵ ماده ۲)

۶_حقوق وظیفه

در صورت فوت مستخدم شاغل ، بازنشسته و یا از کار افتاده ، طبق مستندات قانون جاری به وارث واجد شرایط وی حقوق وظیفه پرداخت میشود.

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi