گروه بندی جدید صاحبان مشاغل از ابتدای سال 1400

گروه بندی جدید صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰

از گذشته گروه بندی ها به صورت گروه های الف ب ج تشکیل میشده که با مرور زمان به گروه بندی های ۱ و ۲ و ۳ تغییر یافته لذا با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ،یکی از مهمترین آیین نامه های مصوب در حوزه مالیات می باشد.

تجارتخارجی

تکلیف اخذ دفاتر قانونی، گروه بندی مشاغل و اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی برای درج در اظهارنامه های مالیاتی، رعایت اصول ثبت رویدادهای مالی در دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری برای ثبت رویدادهای مالی و موارد رد دفاتر قانونی و معرفی انواع صورتحساب و … همگی در متن آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ گنجانده شده است. بنابراین عدم رعایت این تکالیف و مقررات مطمئنا تبعات و بار مالی مضاعف برای مودیان به بار خواهد آورد.
بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، گروه بندی مشاغل آیین نامه اصلاح و ابلاغ گردید که این اصلاح بشرح زیر می باشد:

 

۰۱

مشمولان گروه اول مالیاتی

مشاغل گروه اول با یکی از این ۲ ضابطه تعیین می‌شوند

 1. اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال باشد.( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال ۹۷ اگر بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال باشد در سال ۹۹ گروه اول خواهد بود.)(نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال ۹۷ با مبلغ بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال تا پایان دی ماه ۹۸ ابلاغ شده باشد در سال ۹۹ گروه اول خواهد بود.)
 2. دوم آنکه نوع فعالیتشان یکی از موارد هشت گانه ذیل باشد.
 • کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان
 • صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط
 • صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی
 • صاحبان مشاغل صرافی
 • صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط
 • صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
 • صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری
۰۲

مشمولان گروه دوم مالیاتی

اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بین ۱۸ میلیارد ریال و ۵۵ میلیارد ریال باشد.

( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال ۹۷ اگر بین ۱۸ میلیارد ریال و ۵۵ میلیارد ریال باشد در سال ۹۹ گروه دوم خواهد بود.)

(نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال ۹۷ با مبلغ بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال تا پایان دی ماه ۹۸ ابلاغ شده باشد در سال ۹۹ گروه دوم خواهد بود.)

۰۳

مشمولان گروه سوم مالیاتی

اشخاصی که در گروه اول و دوم قرار ندارند جزو گروه سوم مالیاتی محسوب میگردند.


گروهشرحتکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک
اول

اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال باشد.

 • ( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال ۹۷ اگر بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال باشد در سال ۹۹ گروه اول خواهد بود.)
 • (نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال ۹۷ با مبلغ بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال تا پایان دی ماه ۹۸ ابلاغ شده باشد در سال ۹۹ گروه اول خواهد بود.)
 • نگهداری دفتر روزنامه و کل و یا سایر دفاتر حسب مورد متکی به اسناد و مدارک
 • ارائه صورتحساب سود و زیان
 • ارائه ترازنامه

دوم آنکه نوع فعالیتشان یکی از موارد هشت گانه ذیل باشد.

 • کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان
 • صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط
 • صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی
 • صاحبان مشاغل صرافی
 • صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط
 • صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
 • صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری
دوم

اول آنکه درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بین ۱۸ میلیارد ریال و ۵۵ میلیارد ریال باشد.

 • ( نکته اول : درامد ابرازی اظهارنامه عملکرد دو سال قبل یعنی مثلا درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال ۹۷ اگر بین ۱۸ میلیارد ریال و ۵۵ میلیارد ریال باشد در سال ۹۹ گروه دوم خواهد بود.)
 • (نکته دوم : آخرین درآمد قطعی شده یعنی اگر درآمد برگ قطعی عملکرد سال ۹۷ با مبلغ بیشتر از ۵۵ میلیارد ریال تا پایان دی ماه ۹۸ ابلاغ شده باشد در سال ۹۹ گروه دوم خواهد بود.)
 • نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها
 • نگهداری اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه
 • تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم
 • تنظیم صورت درآمد و هزینه سالیانه مودیان گروه دوم
سوماشخاصی که در گروه اول و دوم قرار ندارند جزو گروه سوم مالیاتی محسوب میگردند.
 • نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها
 • نگهداری اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر هزینه ها
 • تنظیم خلاصه درآمد و هزینه سالیانه مودیان گروه سوم

نکات مهم در گروه بندی های مالیاتی

 • ضوابط دسته‌بندی مشاغل مطابق شرح فوق جهت عملکرد سال ۱۴۰۰ به بعد می‌باشد که طی بخشنامه ای با عنوان (( اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ )) اعلام شده است.
 • در مورد مشاغلی که صرفا به ارائه خدمات مشغولند ۵۰% ارقام ذکر شده درآمد ملاک عمل خواهد بود.
 • در مورد مشاغل مشارکتی جمع درآمد همه شرکاء ملاک عمل خواهد بود.
 • مشاغل در سال اول و دوم فعالیت جزو گروه سوم محسوب می‌شوند مگر آنکه نوع فعالیت جزو ۸ گروه فعالیت ذکر شده در گروه اول باشد. از سال سوم به بعد مطابق حد نصاب‌های اعلام شده درآمد گروهشان مشخص می‌شود.
 • مشاغل هر گروه می‌توانند اظهارنامه گروه بالاتر ارائه نمایند ( مثلا مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه دوم یا اول ارائه نمایند ) ولی صرفا انجام این کار و نداشتن سایر شرایط گروه مودی را تغییر نخواهد داد.
 • سازمان مالیاتی می تواند تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. این مشاغل از ابتدای سال بعد مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi