بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه شماره 200/95/70 تاریخ 1395/10/11

چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده


شماره: 70-95-200

تاریخ: 11-10-1395

بخشنامه

 

 

 

70

 

95

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

الف

 

 

 

مخاطبین

 

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

 

موضوع

 

چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

 

به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

1-به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است “مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود”;بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت،در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:1-داخلی:* 2-خارجی:*

 

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106-021

 

بخشنامه­ های منسوخ:-

 

تاریخ اجرا: 28/07/1395

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی-الکترونیکی

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *