دستورالعمل شماره 92475 تاریخ 1386/10/19

پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات

پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات


 

شماره: 92475
تاریخ: 19/10/1386
پیوست:
 
دستورالعمل
 
کد:
509
86
147
م
 
 مخاطبین / ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی …
 
موضوع
پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات
باستناد بند د ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفیذ گردیده است « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.»
نظر به اینکه به موجب نامه شماره 13001650/س/ع مورخ 19/9/86، ستاد مرکزی بازسـازی عـتبات عـالیات تنـها متولی نظارت و مرجع تأیید وجوه پرداختی، ستاد مذکور می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، وجوه پرداختی هریک از مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اجرای مقررات مذکور صرفا در صورت ارائه گواهی از مرجع مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور گردد.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 

 

مواد قانونی وابسته

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید