پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389

پرداخت ۴۰% سود ابرازی بند ۱۲ قانون بودجه سال ۸۷ تنفیذی در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹


شماره:۳۶۱۸۷/۲۱۰

تاریخ:۱۷/۱۲/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
کد:
۰۷۷
۸۹
بودجه
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
پرداخت ۴۰% سود ابرازی بند ۱۲ قانون بودجه سال ۸۷ تنفیذی در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹
به پیوست تصویرمصوبه شماره ۲۵۴۶۲۵/ت۴۶۰۵۲هـ مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه:
۱- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)،پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
۲- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی موضوع بند(۱) نمی باشند و در محاسبه چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)، سود مـکتسبه شـرکتـهای دولـتی از شـرکـتهای دولـتی سـرمایه پذیر کسر می شود.
جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
 
 
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:عملکردسال ۱۳۸۹
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۲۵۴۶۲۵/ت۴۶۰۵۲هـ
تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۹
پیوست:
 
 
وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۰۱۶۰- ۲/۱۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصـد(۴۰%) سـود ابـرازی(سود ویـژه) مـوضـوع بـند(۱۲) قـانون بـودجـه سـال ۱۳۸۷ کـل کـشور تنـفیذ شده در بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)،پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
۲- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی موضوع بند(۱) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود.
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi