دستورالعمل شماره 8170 تاریخ 1390/06/15

وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی

وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی


شماره : 8170

تاریخ : 1390/6/15

پیوست :

دستور العمل

533

1390

ماده«38»قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین / ذینفعان

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی

احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند:

1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود.

2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود.

3- دبیرخانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله، درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید.

4- ترکیب اعضای کمیته استانی عبارتند از:

1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)

2.مدیر کل امـور مـالیاتی استان (دبیر کمیته)

3.مدیر کل محیط زیست استان (عضو کمیته)

4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد)

5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود.

6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات، نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد.

7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد.

8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت.

9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعوارض تخصیص به هر شهرستان نیز با رعایت شاخص جمعیت «123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود.

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:

1- داخلی:       2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:

دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن : 83271078-021 ، 88806053 -021

تاریخ اجراء:

مدت اجراء:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید