وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای ۸۶ ، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


شماره : ۲۹۲۵۷/۲۳۰/د
تاریخ : ۲۳/۸/۱۳۹۰
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۶
۹۰
۱۴۷
م
 
مخاطبین / ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی ……
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای۸۶ ،۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
به پیوست تصویر مصوبه شماره۱۰۲۷۳۰/ت۴۶۹۲۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بموجب قوانین بودجه،بشرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد:
“وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ، ماده (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ، تبصره جزء “ب” بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و جزء ” د” بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،مشروط به هزینه کرد آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ”
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء:مطابق مصوبه
مدت اجراء: مطابق مصوبه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی / سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن۳۳۹۶۷۰۴۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید
 
 
شماره:۱۰۲۷۳۰/ت۴۶۹۲۰هـ
تاریخ:۱۱/۰۵/۱۳۹۰
پیوست:
 
      
وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هـیئت وزیـران در جـلسه مـورخ ۹/۵/۱۳۹۰ بـنا به پیـشنهاد شـماره ۶۹۳۸۴/۱۲۹۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ معـاونت حقـوقی رییس جمهور و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود :
وجوه  دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و ” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ماده (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کـل کشـور تبصـره جزء ” ب ” بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و جزء “د” بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مشروط با هزینه کرد . آنهـا با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .
 
 
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi