موضوع

واگذاری اموال ودارائی ها به شرکتهای عضو- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

واگذاری اموال ودارائی ها به شرکتهای عضو- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 2323/4/30

تاریخ: 27/03/1381

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9927-19/11/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 0833
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 25/1/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1078-4/30-19/2/1380
 
خلاصه واخواهی: عطف به رأی شماره 9927 مورخ 19/11/1379 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 1376، بدینوسیله اعتراض شرکت به رأی فوق اعلام میگردد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به اعتراض مودی در باب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب نسبت به دارائیها ومواد و کالاها وکار ساخته شده یا در جریان ساخت انتقالی به شرکتهای عضو (شرکت              وغیره) رسیدگی قانونی به عمل نیاورده است، زیرا حوزه مالیاتی در این خصوص از فرمول موضوع بند یک بخش “تذکر” مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1376 با مأخذ قرار دادن ارزش دفتری یا قیمت تمام شده به عنوان خرید استفاده نمود وبا تبدیل آنها به “عنوان فروش” مبادرت به اعمال ضریب واحتساب درآمد مشمول مالیات کرده است، در حالی که بند مذکور صراحتا در مواردی کاربرد آن فرمول را تجویز نموده است که مبلغ فروش معلوم نباشد ودر مانحن فیه مبلغ فروش یا بهای واگذاری حسب اعلام واسناد ومدارک شرکت مشخص بوده است واگر مأموران تشخیص مالیات مدعی غیر واقعی بودن قیمتهای مزبور بوده اند، می بایستی رقم مورد ادعای خود را به صورت مستند تعیین نمایند. با توجه به مراتب فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر آنکه این نقیضه را نادیده گرفته، از تحقیق و بررسی لازم در جهت احراز واقعیت وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم خودداری نموده ودر نهایت روشن نشده است که از واگذاری اموال ودارائیهای یاد شده سودی عاید مودی موصوف گردیده است یا خیر.
نظر به توضیحات فوق الاشعار شکایت شاکی را از جهات مذکور وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها