بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا

هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا


شماره:11/93/200

تاریخ: 10/02/1393

پیوست: دارد

بخشنامه

 

 

11

 

93

 

ماده 148

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

هزینه های مالی قابل قبول شرکتهای ایران خودرو و سایپا

 

با عنایت به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222 ن مورخ 19/4/1391 و 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد:

با توجه به مفاد نامه شماره 171905/20798 مورخ 15/11/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجـرایی مـعاونت حـقوقی رئیس جمهور، عـنوان مـعاون مـحترم هماهنگی و نـظارت مـعاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ 19/12/1389 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.

بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفا در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تـاریـخ اجـراء:از تاریخ 19/12/1389

 

مدت اجراء:لغایت پایان دولت دهم

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

شماره:262655/ت48877ن

تاریخ:28/12/1391

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/8/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:

موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

شماره: 73848/ت48222ن

تاریخ: 19/04/1391

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 1391/03/27 به استناد اصل یکصد و بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود :

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید .

به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت50343هـ مورخ 18/03/1393، تصویب نامه مذکور جایگزین تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 شد.

شماره : 28610/ت50343هـ

تاریخ : 18/03/1393

 

هیئت وزیران در جلسه 7/ 3/ 1393 به پیشنهاد شماره 269306/ 60 مورخ 14/ 12/ 1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1 – کلیه موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، مشمول بند ( 18 ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – می باشند .

2 – این تصویب نامه از تاریخ قابل اجرا بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/ 4/ 1391 و شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/ 12/ 1391 جایگزین آنها می شود .

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *