نواحی صنعتی روستایی نیز مشمول مشوق ماده ۱۳۲ ق م م می باشند

نواحی صنعتی روستایی نیز مشمول مشوق ماده ۱۳۲ ق م م می باشند

نواحی صنعتی روستایی نیز مشمول مشوق ماده ۱۳۲ ق م م می باشند

عطف به نامه شماره ۱۰۴/۴۵۸۷۹/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ و بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۱۰۴/۴۱۸۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند

. بر اساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شهرک صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۲۳۱۹ ۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و اصلاحیه های آن عبارتست از: «شهرکی که به استناد

قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران – مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می شود. مطابق ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶، «کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون مشمول قانون راجع با تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرک های صنعتی میشوند و از امتیازات مقرر در آنها برخوردار می گردند. بنا به مراتب فوق به نظر می رسد از آنجا که در اصلاح ماده ۱۳۲ ق.م.م (قانون) عام مؤخر)، تصریح یا قرینه ای مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب ۱۳۸۴ قانون خاص مقدم وجود ندارد بنابراین نواحی صنعتی روستایی نیز همانند شهرک های صنعتی مشمول مقررات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مذکور بوده و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *