*نقض رای تجدید نظر و جریمه تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم

*نقض رای تجدید نظر و جریمه تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: ۶۳۶۹۲/۴۰۲۱/۵/۳۰
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۷۳
پیوست:
 
در رابطه بامقررات تبصره یک ماده ۲۴۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن چنانچه درآمد موردرای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی عینا” مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرارگیرد دو درصد درآمد مورداختلاف بعنوان جریمه بلحاظ اعتراض غیرموجه ازمودی مطالبه ووصول خواهد شد یادآورمیگردد که دراینگونه مواردهرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرتوسط شورایعالی مالیاتی نقض و منجربه تعدیل درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف همعرض گردد اخذ جریمه موضوع تبصره مذکور مورد نخواهد داشت.
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi