مجله مالیاتی, اظهارنامه های مالیاتی, مقالات قوانین مالیاتی

نرخ معافیت مالیاتی ماده 101, 57 , 84 قانون مالیات های مستقیم

نرخ معافیت مالیاتی ماده 101, 57 , 84 قانون مالیات های مستقیم

فهرست

قوانین معافیت ماده 101 و 57 و 84 قانون مالیات های مستقیم

ماده 101 قانون مالیات مستقیم مالیات شغلی( ق م م )

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

  • تبصره 1– در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
  • تبصره 2– در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون می‌شود.(1)

ماده 84 قانون مالیات مستقیم مالیات حقوق (ق م م)

 میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.(1)

ماده 57 قانون مالیات مستقیم مالیات مستغلات (ق م م)

amlaakomos

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ‌ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.

مبلغ معافیت سالیانه ماده 57 و 84 و 101 قانون مالیات مستقیم

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401

1401
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1401396.000.000396.000.000672.000.00056.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400

1400
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1400360.000.000360.000.000480.000.00040.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1399

1399
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1399288.000.000288.000.000360.000.00030.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1399

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1398

1398
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1398258.000.000258.000.000330.000.00027.500.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1398

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1397

1397
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1397216.000.000216.000.000276.000.00023.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1397

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1396

1396
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1396180.000.000180.000.000240.000.00020.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1396

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1395

1395
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1395156.000.000156.000.000156.000.00013.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1395

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1394

1394
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1394138.000.000138.000.000138.000.00011.500.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1394

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1393

1393
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1393120.000.000120.000.000120.000.00010.000.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1393

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1392

1392
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
1392100.000.000100.000.000100.000.0008.333.333
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1392

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1391

1391
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
139166.000.00066.000.00066.000.0005.500.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1391

مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1390

1390
سال مالیماده 101 ق م مماده 57 ق م مماده 84 ق م م سالیانهماده 84 ق م م ماهیانه
139058.200.00058.200.00058.200.0004.850.000
مبلغ معافیت ماده 84 و 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1390


دیدگاهی در مورد “نرخ معافیت مالیاتی ماده 101, 57 , 84 قانون مالیات های مستقیم

  1. احمد گفت:

    سلام. خواهشا بهم میگید من که فروشگاه اینترنتی کیف دارم، آیا مشمول مالیات ارزش افزوده میشم یا خیر؟ (حقیقی هستم)

    1. وحید اکبری گفت:

      خیر مشمول نمیشوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *