نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره: ۲۱/۹۷/۲۰۰/ص

تاریخ: ۲۴/۰۲/۱۳۹۷

بخشنامه

 

۲۱

۹۷

۸۴- ۸۵- ۸۶

م

 

مخاطبان/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می­گردد:

۱-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهدبود.

۲-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می­باشد.

۳- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیت حقوق سایر اشخاص در سال ۱۳۹۷ بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: ۱-۱۵/۱

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت به مازاد

۱

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

معاف

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۱

۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۱

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵%

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱

۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵%

نسبت به مازاد ۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵%

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۷

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
 ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵)­ این قانون م…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi