بخشنامه های مالیاتی

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

بخشنامه 200/97/97/ص تاریخ 1397/06/13

تاریخ: 13/06/1397

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعیشماره: 97/97/200/ص

تاریخ: 13/06/1397

بخشنامه

 

97

97

192

م

 

 

مخاطبان/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

موضوع

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد.26-20/4

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1395

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 192 – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه م…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *