خبرهای مالی و مالیاتی

نحوه اجرای جزء ۵ حکم بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

نحوه اجرای جزء ۵ حکم بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

نحوه اجرای جزء ۵ حکم بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۱، موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد.

نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون .م.م ، نسبت به درآمدهای حاصل از ارز صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال ۱۴۰۱، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان … اعمال می شود.

در اجرای جزء 5 بند ( ع ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه های) خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است.

در خصوص طرح (پروژه هایی) که به صورت ( بی.ای.تی ) و ( بی.ا.ا.تی ) و ( ای.پی.سی.اف ) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود،رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح ( پروژه ) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود.در صورت صادر کننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هریک از روش های قابل قبول از جمله فروش در سامانه های ” نیما ” و ” سنا ” و واردات در برابر صادرات اقدام نمایند بر این اساس مقرر می دارد :

1-از آنجا که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1401،موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی یاشد،بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس دستورالعمل شماره 200/140/525 مورخ 1401/02/21 موضوع فرآیند استرداد مالیات و عوارض سال ارزش افزوده موضوع ماده ( 8 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 اقدام لازم را معمول نماید.

2- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ( 141 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 نسبت به درآمد های حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال 1401،متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد،اعمال می شود.

بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمد های صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن،از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *