بخشنامه شماره 200/26994 تاریخ 1390/11/30

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388


شماره:26994/200
تاریخ:30/11/1390
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
070
1390
105- 93- 64
م
 
 مخاطبین
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
 
موضوع
مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
نــظــر بــه ایــنکه مـفــاد تــصویـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاری تـوسـط اشـخاص بیـش از دوبـار در سـال و تعـیین ارزش مـعامـلات امــلاک بـر مـبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156/820هـ /ب مورخ 3/12/88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 مستندابه صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.
 
علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:—
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
لطفا هر گونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون…
 ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران…
 ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید