رای شوراها, قوانین وابسته مالیاتی

*معافیت نقل و انتقال

رأی شورا شماره 30/4/9705 تاریخ 1368/07/02

*معافیت نقل و انتقال


 

 
شماره :9705/4/30
تاریخ :02/07/1368
پیوست:
 
گزارش شماره 1975- 5/30 مورخ 12/7/67 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 24/6/67 ممیزکل مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که بموجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
 
علی اصغر محمدی – مجیدمیرهادی – محمدطاهر – محمود حمیدی -محمدعلی سعیدزاده – محمدتقی قزلباش – اصغر آبادانی
 
 نظر اقلیت:
 با عنایت بمدلول ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که بموجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.
 
محمدتقی نژاد عمران
 
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *