معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


شماره: ۳۶۰/۴/۳۰
تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۸۰
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۸۴۶۱- ۱۷/۵/۷۸
مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۰۶۳۳
شماره سرممیزی مالیاتی۰۶۳
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۶/۹/۷۸
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۱۳۴۱- ۴/۳۰-۵/۱۰/۷۸
کلاسه شورا ۴۵۰۷۶
 
 
خلاصه واخواهی:۱- صد درصد سهام این شرکت                               متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می باشد(کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری)۲- کارفرما و طرف قرار داد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می باشند۳- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تائید وزارت تعاون رسیده است۴- این تعاونی زیر نظر معاونت ” توزیعی و مسکن وزارت تعاون” در حال فعالیت می باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می گیرد۵- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است۶- طبق رأی هیأت تجدید نظر مربوط به مالیات عملکرد ۷۴ در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده ۱۳۳ قانون مالیاتها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است.حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال ۷۵و ۷۴ یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمنا قرارداد و درآمد سال ۷۵ این شرکت نیز دنباله قرارداد سال ۷۴ بوده و هیچگونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.
رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مستندا به مواد ۱۸،۳،۲(و تبصره یک آن) از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مودی(مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد ۲و ۳ قانون یاد شده برای شرکتهای تعاونی(متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضاء) مودی را از مصادیق شرکتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانونا ایرادی مترتب نیست(و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد۷۵ نمی باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می گردد.
 
غلامرضا نوری
اسداله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi