معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

معافیت موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 

شماره: ۲۵۱/۴/۳۰
تاریخ: ۲۱/۰۱/۱۳۸۱
پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۲۵/۱۲/۷۷/۹۴۱۲- ۷/۴/۷۸
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم عملکرد منتهی به ۳۱/۶/۷۳- متمم عملکرد نیمه دوم سال ۱۳۷۳
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۳۱
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: ۳۱/۴/۷۸
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۶۰۲۹-۴/۳۰- ۳۱/۵/۷۸
 
خلاصه واخواهی: معلوم نیست هیئت مزبور به چه دلیل موسسه را از شمول معافیت موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. در حالیکه این موسسه با مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار کتاب و یا مجله اشتغال دارد.ضمنا این موسسه وضعیت خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی غیر انتفاعی، با ضوابط مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تطبیق داده و دبیر هیئت رسیدگی به امور فرهنگی وزارت مزبور طی دو نامه جداگانه موضوع را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام نموده است. مضاف بر آن چه ذکر شد این موسسه وابسته به جهاد دانشگاهی و یک موسسه غیر انتفاعی بوده و خود را مشمول معافیت مصوبه هیئت محترم وزیران که جهاد دانشگاهی را مشمول بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است، می داند.
درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رای مورد واخواهی با این عبارت که” …. و فعالیت مورد استناد و محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد های فوق الذکر را با توجه به اسناد و مدارک ماخوذه در اجرای ماده ۱۸۱ وسیله حوزه مالیاتی را شامل نمی گردد” ادعای مودی را که طی لایحه تسلیمی وارده به شماره ۶۲۷۳/۳۹- ۷/۴/۷۸، با استناد به مفاد بخشنامه شماره ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۷۷ درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی را نسبت به فعالیت انتشاراتی خود داشته، غیر قابل قبول اعلام نموده، اینک از آنجا که هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای شماره ۴۴۶۲/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۳/۷۰ برای استفاده از معافیت در دوره معافیت، صرف تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان را کافی دانسته و عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از طرف مودیان ذیربط را موجب عدم استفاده از معافیت ندانسته است و به این ترتیب ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی در دوران معافیت نیازی به رسیدگی ندارد (برای درآمدهای معاف از پرداخت مالیات) و در نتیجه لغو معافیت به لحاظ کتمان درآمد موافق با حکم قانون نخواهد بود. با در نظر گرفتن مراتب فوق و همچنین از آنجا که هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رای صادره صراحتا وفق مقررات قانون علت خاص برای عدم استفاده مودی ازمعافیت مالیاتی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مذکور ذکر نکرده است در حالیکه حق این بود نفیا یا اثباتا نسبت به این قسمت از اعتراض مودی رسیدگی و برابر مقررات قانونی اظهارنظر صریح به عمل می آورد، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده، نقص آن اعلام و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون پیش گفته احاله می گردد.
 
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
محمدعلی تراب زاده
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi