معافیت مناطق محروم موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهین شهر

معافیت مناطق محروم موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهین شهر


 

شماره: ۲۲۴۹/۲۰۱
تاریخ: ۲۴/۰۳/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۷۷-۲۴/۴/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۹۴۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان شاهین شهر
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۰/۵/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۴۷۶۸-۲۰۱-۱۲/۶/۸۱
 
خلاصه واخواهی: بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی که در نقاط محروم واقع شده اند را به میزان ۵۰ درصد اضافه نموده وتبصره ۵ ذیل همان ماده واحدهای تولیدی که قبل از تصویب اصلاحیه مصوب ۷/۲/۷۱ نیز به بهره برداری رسیده اند را نسبت به بقیه مدت مشمول معافیت دانسته است. برابر تصویب نامه هیأت محترم وزیران در جزء ۵ ردیف ۱۱ استان اصفهان محدوده جغرافیایی دهستان مورچه خورت جزء نقاط محروم بوده واستدلال هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که شهرک صنعتی واقع در محدوده این دهستان را استثناء نموده است به هیچگونه پایه ومدارکی استوار نمی باشد. با توجه به تاریخ بهره برداری شرکت (سال ۷۰) این شرکت در عملکرد سال ۷۸ مشمول مالیات نخواهد بود.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به اینکه واحد تولیدی در محدوده شهرک صنعتی واقع شده وشهرکهای صنعتی تابع قوانین ومقررات مربوط به خود بوده و بدون استناد به مدارک مثبته ومستند قانونی معافیت مناطق محروم را مشمول شرکت مودی ندانسته است در حالیکه چنانچه شهرک صنعتی در محدوده جغرافیائی مناطق محروم واقع شده باشد طبق قانون ومقررات مربوطه هیچگونه منعی برای استفاده از معافیت مزبور برای واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی وجود ندارد، بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi