رای شورا شماره 30/4/12205 تاریخ 1373/12/01

معافیت فروش آب کشاورزی

معافیت فروش آب کشاورزی


شماره:1004/4/30

تاریخ:07/10/1373

پیوست:

گزارش شماره 3141/5/30 – 7/9/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22/19444- 17/8/73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440 – 4/8/73 سازمان آب منطقه ای فارس – بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد ، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید :

رای اکثریت:

از مواد 105 تا 109 بویژه ماده106قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:

نظربه اینکه درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده 106آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است ، همچنین ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب 15/4/59 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر – محمد رزاقی – محمد علی سعیدزاده

به موجب دادنامه شماره 1691 مورخ 01/08/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 127/97/230 مورخ 17/09/1397 ارسال گرید.

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید