رای شورا شماره 30/4/16373 تاریخ 1368/10/10

معافیت عائله مندی

معافیت عائله مندی


 

شماره:16373/4/30
تاریخ:10/10/1368
پیوست:
 
گـزارش شـماره 248/5/30-22/7/68 دفـتر فنـی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به اینکه آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42قانون بودجه سال 64 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مـالـیات هـای مـستقیم مـصوب اسفـند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1/1/68) نفوذ قانونی دارد یاخیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد وهیئت پس از بررسی گزارش مزبور وبحث ومشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 64 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده وکماکان به قوت خود باقیست.
 
  
 
محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی-محمد طاهر-محمد رزاقی –محمود حمیدی-علی اصغرمحمدی-مجید میر هادیمراد حسین ملکی- اصغر آبادانی
 
 
 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 173 – این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب ت…
 ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید