موضوع

*معافیت تولید چوب آلات جنگلی

*معافیت تولید چوب آلات جنگلی


 

شماره: 4346/4/30
تاریخ:11/05/1373
پیوست:
 
سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 60/100/621- 9/3/1373 عنوان شورایعالی مالیاتی با تشریح فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم و مسائل مالیاتی مبتلا به آن شرکت خواستار رعایت مقررات مربوط به معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شرکت مذکور گردیده است . نامه سازمان جنگلهاو مراتع کشور طی گزارش شماره 2717/4/30- 23/2/1373 بعرض معاون محترم درآمدهای مالیاتی رسیده و ایشان طی یاد داشت ذیل گزارش ، موضوع را جهت اظهار نظر هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ارجاع فرموده اند. مفاد نامه سازمان جنگلها و مراتع کشور اجمالا” عبارت از این است که فعالیتهای شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم شامل دو بخش ” جنگل ” و ” صنعت ” می باشد. فعالیت صنعتی منحصر به تولید مصنوعات چوبی نظیر میز ، مبل ، صندلی ، کمد و غیره است که درآمد ناشی از آن طبق رای شماره 9455/4/30- 28/6/1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. اما فعالیت بخش جنگل که برابر مقررات تولید چوب آلات جنگلی را هم شامل  می شود،بلحاظ آنکه جزء فعالیتهای کشاورزی است ، معاف از پرداخت مالیات می باشد، حال آنکه حوزه مالیاتی ذیربط رای یاد شده هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی رامبهم دانسته بدلیل آنکه بعد از قطع درخت آنرا به محمولات جنگلی ( چوب آلاتی از قبیل گرده بینه الوار ، تراورس ، کاتین و هیزم ) تبدیل و سپس حمل می نمایند، بابت این بخش ازفعالتیهای شرکت هم اقدام به مطالبه مالیات می نمایند که رفع معضل از این حیث مورد تقاضا است . مسئله پیرو صدور رای شماره 9455/4/30- 28/6/1368 مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 26/4/1373 مورد بررسی هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته منجر به اعلام رای به شرح زیر گردید: چون انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل مصرف یا برای تحویل به مشتری معمولا” بیکی از صور گرد بینه ، الوار ،تراورس ، کاتین و هیزم امکان پذیر است ، بنابراین در مواردیکه مرحله اول فعالیتهای اینگونه شرکتها تا قطع و فروش درختان جنگلی ( و یا حسب موردانتقال آنان به کارگاه متعلق به خود ) براساس قانون کار کشاورزی وبرابر سوابق و دستورالعملهای مربوط به عنوان کشاورزی شناخته شده است ،نمی توان ایجاد برش بدین منظور و تبدیل به انواع یاد شده را جدای از کارکشاورزی تلقی و بابت آن اقدام به مطالبه مالیات نمود.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمد رزاقی – مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  حسن محمدیان-  عین الله علاء-  محمد علی سعید زاده .
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها