موضوع

مطالبه مالیات از ذخایر طرح و توسعه موضوع ماده 138- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

مطالبه مالیات از ذخایر طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین


 نمونه آرای شعب

شماره: ۸۱۱۴/۲۰۱

تاریخ: ۲۴/۰۹/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۱۰-۲/۷/۱۳۸۰
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶ وذخیره توسعه سنوات ۷۱و۷۲
شماره حوزه مالیاتی: ۰۱۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۰۱۱
اداره: امور مالیاتی شهرستان قزوین
تاریخ ابلاع رأی: ۱۲/۸/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۷۴۳۰-۴/۳۰-۱۲/۹/۸۰ و ۷۱۷۹-۴/۳۰-۵/۹/۸۰ و ۶۹۵۶-۴/۳۰-۲۸/۸/۸۰
 
خلاصه واخواهی: در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به رأی تجدید نظر به شماره ۵۱۰ مورخ ۲/۷/۸۰ به دلیل موارد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه ونقص رسیدگی اعتراض داشته تقاضای تجدید رسیدگی به دلایل زیر دارد.
۱- اعتراض به مطالبه مالیات ذخائر اندوخته طرح و توسعه سنوات ۷۱و۷۲ شرکت به منظور تغییر روش تولید شیشه از روش کلبرن به روش فلوت در دی ماه سال ۱۳۷۱ با اخذ موافقت از اداره کل صنایع کانی غیر فلز وزارت صنایع تصمیم گرفت بخشی از هزینه های طرح وتوسعه مزبور را از محل ذخیره (اندوخته) سود سنوات ۷۱و۷۲ با استفاده از معافیتهای موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها تأمین نماید. لذا پس از اخذ موافقت عملیات ساخت نیروگاه، انبار را که لازمه اجرای قسمتهای بعدی طرح مذکور بود آغاز گردید ولی از آنجائی که هنگام اجرای طرح بزرگترین کوره کارخانه شرکت که در حال تولید شیشه تخت بوده وتولید آن بالغ بر ۴۰% کل تولید شیشه شرکت و ۲۰% تولید شیشه جام کشور را تشکیل می داد برای مدت حداقل ۲ سال متوقف گردد. به همین دلیل جهت جلوگیری از توقف تولید شیشه از توقف کوره منصرف و در سال ۷۳ با اخذ موافقت دیگری برای اجرای طرح مستقل تولید شیشه فلوت از اداره صنایع صنایع اقدام گردید و شرکت در اجرای طرح اول به خرید زمین و عملیات ساخت نیروگاه و انبار و اجرای قسمتهای دیگر و سایر تأسیسات جانبی از محل ذخائر مورد نظر ادامه داده تا پایان سال ۱۳۷۶ که سال پایان مهلت اجرای طرح اول بوده ودر این رابطه مبلغی بیشتر از اندوخته ها هزینه گردید لیکن به دلیل اولویت طرح دوم عملیات خرید خارجی ماشین آلات، انعقاد قرارداد تأمین مالی ارزی وسایر جهات طرح اول موقتا متوقف گردید تا پس از اجرای طرح دوم مجددا به اجرای آن اقدام گردد. ۲- اعتراض به برگشت بعضی از هزینه ها و اضافه نمودن آنها به درآمد مشمول مالیات با توجه به اینکه هزینه های انجام گرفته حسب موازین ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حد متعارف به مدارک مثبته متکی بوده و منحصرا به تحصیل درآمد در سال مورد رسیدگی می باشد از جمله مزایای غیر نقدی به کارکنان، هزینه درمانی کارکنان و … بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.
رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض مودی در مورد مطالبه مالیات اندوخته طرح توسعه سنوات ۷۱و۷۲ که مدعی بوده هزینه های انجام شده بیشتر از ۷۰% ذخیره می باشد ومشمول قسمت اخیر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی است، رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظری معمول نداشته است. علاوه بر آن هیأت مزبور رأی خود را با استناد به رسیدگی های هیأت بدوی از جمله گزارش اجرای قرار وارده به شماره ۶۳/۴۹۱۲/۱۲۷ مورخ ۲۴/۳/۸۰ انشاء نموده، که گزارش اجرای قرار مذکور بنا به نوشته قسمت اخیر آن مبنی بر اینکه “مواردیکه در این گزارش اشاره نگردیده نظر حوزه مالیاتی مورد تأئید است” در مورد برخی از اعتراضات مودی بدون رسیدگی نظر حوزه مالیاتی را مورد قبول قرار داده است. در حالیکه گزارش حوزه مالیاتی در خصوص هزینه های غیر قابل قبول (از طرف حوزه مالیاتی) واقلام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات شامل مزایا وکمکهای غیر نقدی (ردیف های ۱۹و۲۰) تعدیل موجودی (ردیفهای ۱۴-۱۵و۱۶) اقلام تشکیل دهنده بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (ردیف ۱۸) هزینه های درمانی کارکنان (ردیف ۵) هزینه حق حضور (ردیف ۸) فاقد دلایل توجیهی می باشد به این ترتیب حق این بود که هیئت تجدید نظر رأسا یا به طریق ممکن نسبت به موارد فوق الذکر رسیدگی ونفیا یا اثباتا نسبت به آنها اظهارنظر می کرد بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است وشعبه پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون فوق الذکر احاله می نماید.
 
محمدعلی تراب زاده
محمدعلی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi