رای شورا شماره 201/3181 تاریخ 1383/04/30

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20%جریمه منتفی است

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20%جریمه منتفی است


 

شماره:3181/201
تاریخ:30/04/1383
پیوست:
 
در اجـرای دسـتور رئـیس کـل سـازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 17/3/83 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 8/4/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 5/10/77 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، ” متن ماده 199″ از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 31/6/81 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و… در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد.
 
سید محـمود حمـیدی- محمد رزاقی – علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده-اسد اله مرتضوی –داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه – غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان 
 

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید