مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام

مراکز دولتی و بند ۱۳ ماده ۹۱- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام


 

شماره: ۱۹۵۰/۲۰۱
تاریخ: ۱۲/۰۳/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: هـ/ت /۳۱۷- ۱۱/۴/۱۳۸۱
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۲۲۳- ۲۷
شماره سر ممیزی مالیاتی ۲۲-۲۷
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۲/۵/۱۳۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۴۵۴۳- ۲۰۱- ۵/۶/۱۳۸۱
 
 
خلاصه واخواهی:نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد.
۱- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیر مستمر پرداخت می شود.
۲- با توجه به صدر بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم پرداختیهای از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیر مستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می گیرد.
۳- در تائید مراتب در بند (۲) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاههای دولتی مشمول بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات آن به نرخ ۱۰% درصد می باشد.
۴- هیات حل اختلاف تجدید نظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است،درخواست رسیدگی و نقض رای را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱، وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و ……… شرکتهای دولتی و ……… بابت مزایای غیر مستمر پرداخت        می گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد. از طرفی مودی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیر مستمر بوده و مشمول مقررات مزبور می باشد. اینک از آنجائیکه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به این قسمت از اعتراض مودی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ قانون مذکور احاله می نماید.
 
غلامحسین مختاری
محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
 
 -…

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi