رای شورا شماره 30/4/9541 تاریخ 1368/06/29

*مجمع عمومی

*مجمع عمومی


شماره: 9541/4/30
تاریخ: 29/06/1368
پیوست:
نامه شماره 2125-5/30-9/7/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/7/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران , انتخاب می شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه های تسلیمی با امضاء این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند . اینک شورا پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید : چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و … مصوب 24/2/58 منصوب شده اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده اند با رعایت باینکه وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود .
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمدعلی سعیدزاده –  محمد طاهر – علی اصغر محمدی -اصغر آبادانی – محمدتقی قزلباش – محمود حمیدی – مجیدمیرهادی

 

مواد قانونی وابسته
-…

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید