موضوع

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان


شماره: ۷۱۶۴/۲۰۱
تاریخ: ۲۵/۰۸/۱۳۸۱
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۵۰۴- ۷/۱۱/۱۳۸۰
مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۸۰
شماره حوزه مالیاتی ۲۳۱
شماره سرممیزی مالیاتی ۲۳
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان
تاریخ ابلاغ رای: ۱۶/۱۱/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۹۸۹۴-۴/۳۰- ۸/۱۲/۸۰
 
 
خلاصه واخواهی:احتراما به حکایت مدلول رای بدوی شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۷/۹/۸۰ پلاک مورد نظر اساسا مسکونی بوده و فاقد ویژگیهای لازم تجاری می باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می شود بر اساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفا در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علیرغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتا می بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلا  نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتا اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به اینکه ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز موید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگانهای مربوطه رسمی و دفتر خانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رای تجدید نظر اقدام نمائید.
رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید:
محتویات پرونده مشعر به آن است که مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلا با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار(برگ شماره ۱۶) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به موجب اعتراض سر ممیز مالیاتی ذیربط(برگ شماره۲۰) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار(برگ شماره۲۶) با تائید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رای کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک(برگ شماره ۹) و رای دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری زاهدان(برگ شماره ۲۴) و گواهی شهرداری منطقه ۲ زاهدان(برگ شماره ۲۵) و معطوفا به مفاد بندهای ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/ ۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ و همچنین بخشنامه شماره ۵۱۱۲۱/ ۱۱۴۱۸- ۴/۳۰ مورخ ۱۶/۱۲/۷۷ معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به اصدار رای نماید.
غلامعلی آبائی
داریوش آل آقا
روح اله باباسنگانی
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi