خبرهای مالی و مالیاتی

مالیات ابرازی مالیات قطعی بوده و تمامی آثار قطعی شدن مالیات بر آن جاری می باشد

مالیات ابرازی مالیات قطعی بوده و تمامی آثار قطعی شدن مالیات بر آن جاری می باشد

مالیات ابرازی مالیات قطعی بوده و تمامی آثار قطعی شدن مالیات بر آن جاری می باشد

اگر مالیات ابرازی ( مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی ) پرداخت نشود ، سیستم به صورت اتوماتیک برگ اجرایی صادر می نماید [ به عبارتی نیازی به اقدام توسط کاربر نخواهد بود ]

صدور برگ اجرایی و متعاقباً ابلاغ آن [ الکترونیکی و یا فیزیکی ] محدودیت هایی از حیث صدور مفاصاحساب و گواهی های مالیاتی و نیز اقدام به توقیف اموال ، مسدودی حساب بانکی و …را به دنبال خواهد داشت .

از حیث بخشودگی جرائم متعلقه، مبنای قطعیت مالیات ، تاریخ ابراز خواهد بود ، فلذا چنانچه حتی برگ مالیات قطعی خود را اخیرا دریافت داشته و اگر هم ظرف یک ماه جهت پرداخت مراجعه کنید نسبت به میزان مالیات ابرازی مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی نخواهید بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *