موضوع

ماده 1312 قانون مدنی

ماده 1312 قانون مدنی

 احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود:
– 1در مواردي که اقامهي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر
اصل دعوي موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
– 2در مواردي که به واسطهي حادثهاي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و
زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،
-3نسبت به کلیهي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که
اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل
١٥٥حقال زحمهي اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،
-4در صورتی که سند به واسطه ي حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،
-5در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها