موضوع

ماده 1248 قانون مدنی

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

در موارد ذیل قیم معزول میشود:
– ۱اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

-۲اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و به موجب حکم
قطعی محکوم گردد:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه
نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
-۳اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی
مولیعلیه را اداره کند؛
-۴اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
-۵اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهی اموال مولیعلیه معلوم شود؛
– ۶در مورد مواد ۱۲۴۴ ،۱۲۴۳ ،۱۲۳۹ال با تقاضای مدعی عموم.
ماده ۱۲۴۹
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده ۱۲۵۰
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولیعلیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد
تعقیب مدعیالعموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعیالعموم موقتاً قیم دیگری برای
ادارهی اموال مولیعلیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱
هر گاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار
شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهی اقامت
خود یا نمایندهی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهی او میتواند با رعایت
وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند

منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi