ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان

ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان


 

شماره: ۱۰۱۲/۲۰۱
تاریخ: ۱۵/۰۲/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۷/۵۸۴-۱۲/۵/۱۳۸۱
مربوط به مالیات: درآمد اتفاقی
سال عملکرد: ۱۳۷۸
 شماره حوزه مالیاتی: ۸۲۲۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۸۲۲
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: قوچان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۵/۶/۱۳۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۲۴۳-۲۰۱-۳۱/۶/۱۳۸۱
 
خلاصه واخواهی: الف: به موجب سند صلح مشروط تنظیمی شماره ۵۰۶۲۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۶ پدرم در سال ۱۳۷۶ حقوق عینی سه دانگ عرصه واعیان مغازه محل کسب خود را با شرط خیار فسخ تا زمان فوت به اینجانب انتقال داده. حوزه مالیاتی به تاریخ فوت (۴/۹/۱۳۷۸) مبادرت به مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مأخذ مال الصلح شامل ارزش عرصه واعیان وحقوق متصوره مترتب بر مغازه نموده. حال آنکه به صراحت صفحه ۱۴ وصیت نامه عادی متوفی که مفاد آن به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹/۱۰۴ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره ۱۶۷۰/۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تنفیذ گردیده، حقوق متصوره مترتب بر مغازه به اینجانب واگذار گردیده ودر مطالبه مالیات بر سهم الارث اینجانب مأخذ تعیین سهم الارث وتعیین مالیات بر ارث قرار گرفته ونتیجتا اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش مورد مصالحه همراه با برآورد وتعیین حقوق متصوره برای مال الصلح غیر مستند وبرخلاف مفاد وصیت نامه وبرخلاف ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
ب: هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به مبانی تشخیص مالیات بر سهم الارث اینجانب ارزش ماترک متوفی را به مبلغ ۹۸۸ ۱۳۰ ۶۸ ریال تعیین که سرقفلی سه دانگ مغازه پس از کسر ارزش عرصه واعیان منزل مسکونی وعرصه واعیان سه دانگ مغازه (بر اساس ارزش معاملاتی) به تاریخ حین الفوت (سال ۱۳۷۸) معادل مبلغ ۷۸۷ ۸۳۰ ۵۳ ریال می گردد. حال آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی صدرالاشاره مربوط به مالیات بر درآمد اتفاقی ارزش سرقفلی سه دانگ همان مغازه را در همان تاریخ مبلغ ۲۸۷ ۱۰۹ ۹۶ ریال تعیین نموده است که ازاین جهت نیز رسیدگی ورأی صادره دچار نقص می باشد.
با عنایت به مراتب فوق ودر اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به رأی شماره ۷/۵۸۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۱ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
وکیل مودی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح این ادعا که به موجب وصیت نامه تنفیذ شده به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹/۱۰۴ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره ۱۶۷۰/۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان، سرقفلی (منافع) شش دانگ مغازه محل کسب متوفی وصایتا به مودی وسایر ورثه واگذا گردیده وسرقفلی مزبور جزء ماترک متوفی مورد محاسبه ومطالبه مالیات بر ارث موکل وی واقع گردیده، موضوع را از مصادیق ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ دانسته ودرخواست رفع تعرض از موکل خود را نموده وگزارش شماره ۱۴۸۴۹ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ ورأی معترض عنه که با امعان نظر به گزارش مذکور صادر گردیده، در رد ادعای مطروحه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد، لازم بوده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا از هر طریق مقتضی دیگر به ادعای وکیل با مطالعه پرونده ارث مرحوم        (در صورت وجود) رسیدگی بیشتری معمول ونسبت به آن به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر واقدام به صدور رأی نماید. علیهذا رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi