لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ 27/10/1392 هجری شمسی.

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ هجری شمسی.


شماره:۳۳۹۵۴/۲۲۰/د
تاریخ:۲۱/۱۱/۱۳۹۲
پیوست:
 
بخشنامه
 
۱۲۳
۹۲
۱۶۸
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ هجری شمسی.
باتوجه به مفاد نامه شماره ۲۵۳۰۱۳۵/۶۴۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲، به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ (مطابق با ۱۷/۱/۲۰۱۴ میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین ۱۳۹۳ (مطابق با ۲۱/ ۳/۲۰۱۲ میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مقدونیه در هر سال مالی که از اول ژانویه ۲۰۱۵ میلادی (برابر با ۱۱ دیماه ۱۳۹۳ هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ خواهد بود.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند.
                                                                                                         
محمدرضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و اموربین الملل
 
 
دامنه کاربرد:
۱- داخلی:    Π       2- خارجی:     Π
مرجع پاسخگویی: معاون مالیاتهای مستقیم
تلفن:۳۳۹۶۷۳۷۷
تاریخ اجراء:
 از ۲۷/۱۰/۱۳۹۲
مدت اجراء:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه های منسوخ ( شماره و تاریخ) :
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۶۸- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی‌ موافقت­نامه‌های…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi