قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

قسمت آخر بند ۸ ماده ۹۱ در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۲۴۱/۴/۳۰

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۸۰

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۹۶۹۶- ۱۶/۷/۸۰

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۹
شماره حوزه مالیاتی۱۷۲۵
شماره سرممیزی مالیاتی۱۷۲
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: ۲۰/۸/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۰۱۶-۴/۳۰ – ۲۹/۸/۸۰
 
خلاصه واخواهی:احتراما به رای هیاتحل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات حقوق عملکرد ۱۳۷۹ مدیرعامل شرکت                اعتراض داشته و تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد را دارد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند ۳-۷ بخشنامه شماره۱۰۰۸۵-۳۰/۳/۸۰ وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر(برگهای ردیف ۳۳-۳۵ و ۴۴ پرونده مالیاتی) مودی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تسلیم نموده که هیچیک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ ۱۴۰۰ دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رای هیات مذکور تعیین گردیده نمی باشد. زیرا بیشترین پرداختی طبق برگ ۳۳ پرونده مالیاتی مبلغ ۷۷۵ دلار می باشد که مبلغ ۵۰ دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند۸ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد.از طرفی درآمد حقوق مورد رای هیات تجدید نظر ظاهرا هیچگونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات ۷۷ و ۷۸ شخص مورد نظر که به موجب رای دیگری قطعی گردیده(برگ ردیف ۳۴ پرونده مالیاتی)ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi