بخشنامه شماره 30/4/8579/39062 تاریخ 1378/08/08

*قبول 5% ضایعات نوار کاست

*قبول 5% ضایعات نوار کاست


شماره: 39062/8579/4/30
تاریخ: 08/08/1378
پیوست:
با توجه به نامه شماره 3964/33 مورخ 14/4/78 اداره کل مالیات های غیرمستقیم منضم به گزارش شماره 969/33 مورخ 13/4/78 کارشناسان آن اداره کل و تایید شورای عالی مالیاتی بشماره 4024-4/30 مورخ 11/7/78 , موافقت می شود از این پس احتساب مالیات نوارهای ضبط صوت و ویدئو  وارداتی موضوع بند 33 دستورالعمل شماره 64034/6598/4/30 مورخ 12/11/1374 معاونت درآمدهای مالیاتی وقت که در کارگاهها و کارخانجات داخلی به نوار کاست تبدیل می شود با کسر پنج درصد(5) به عنوان ضایعات درزمان ترخیص صورت گیرد .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید