موضوع

قبول بدهیهای مستند متوفی – منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم

قبول بدهیهای مستند متوفی – منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم


 

شماره: ۲۲۴۵/۴/۳۰
تاریخ:۲۹/۰۳/۱۳۸۰
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۱۹- ۱۶/۶/۷۹
مربوط به مالیات ارث
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۲۷۳۳
شماره سر ممیزی مالیاتی ۲۷۳
اداره: امور اقتصادی و دارائی جهرم
تاریخ ابلاغ راأی: ۱۲/۷/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۳۱۰- ۴/۳۰- ۱۴/۸/۷۹
 
خلاصه واخواهی: از اینکه چک شماره ۷۳۵۹۲۹ عهده بانک ملی شعبه          که اصالت آن توسط مراجع قضائی تایید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای           بوده شکی نیست و متوفی شرعا و قانونا مسئول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تادیه، حسب مقررات ماده ۸۶۸ قانون مدنی  اداء آن به عهده وراث قانونی وی میباشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارائی جهرم و هیات های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره ۹۱۹- ۱۶/۶/۷۹ هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید:
نظر به اینکه بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می باشد لذا عدم پذیرش مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک شماره ۷۳۵۹۲۵ مورخ ۲۰/۱/۷۸ حساب جاری شماره ۱۲۱۲بانک                به عنوان بدهی محقق توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تایید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارشهای وارده به شماره ۲۲۷- ۲۰/۱/۷۹ و ۵۵۶۶- ۱۹/۵/۷۹ مجریان قرار صادره از طرف هیات های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی به هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند.
 
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
غلامرضا نوری

 

مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi