موضوع

قانون زکات

قانون زکات


شماره:171116
تاریخ:22/09/1390
پیو.ست:دارد
 
وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی
 
«قـانـون زکـات» کـه در جلـسه عـلنی روز یکـشنبه مـورخ هـشتم آبـان مـاه یـکهزار و سیـصد ونـود مجـلس شـورای اسـلامی تـصویب و در تـاریخ 18/8/1390 بـه تاییـد شـورای نـگهبان رسـیده و طـی نـامـه شـمـاره 53815/222 مـورخ 30/8/1390 مـجلس شـورای اسـلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
 
شماره:53815/222
تاریخ:30/08/1390
پیوست:
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجرای اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/8/1390 وتأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
علی لاریجانی
 
 
 
قانون زکات
 
ماده1- به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امورمربوط در صورت اذن ولی فقیه واعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون «شورای مرکزی زکات»با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد:
 
الف- نماینده ولی فقیه در شورا(رئیس شورا)
ب- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،( قائم مقام و دبیر شورا)
پ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ت- وزیر کشور
ث- وزیر جهاد کشاورزی
ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی
چ- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
خ- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور
د- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
ذ- یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
 
تبصره- دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی(ره)تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نـهاد اسـت کـه عـلاوه بـر ارائه گـزارش کـار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.
 
ماده2- وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:
الف- تعیین خط مشی های اساسی در خصوص جمع آوری ومصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه.
ب- سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات
پ- برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت موثر استانداران، فرمانداران،بخشداران،شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون.
 
ماده 3- هر گونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.
 
ماده 4- دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد(10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.
 
تبصره1- کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.
 
تبصره2- کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.
 
ماده5- شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند:
 
1- شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکزی استان به عنوان رییس شورا، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر،استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلغیات اسلامی
2- شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس،رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره)به عنوان دبیر، فرماندار،رئیس اداره بهزیستی،مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
3- شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر ودو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه
 
ماده6- سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد.
هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.
مسئول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها وروستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناءبه دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کنند.
 
ماده7- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
 
علی لاریجانی
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها