بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

بخشنامه شماره:781/41466 تاریخ:1387/07/27

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی


شماره:41466/781

تاریخ:27/07/1387

پیوست:دارد
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
در اجراء اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصدو دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی
 
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف واعضاء آنها کما  فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری.
2- شورای عالی آموزش وپرورش
3- شورای عالی فضائی
4- شورای عالی فناوری اطلاعات
5- شورای انرژی اتمی
6- شورای عالی انرژی
7- شورای اقتصاد
8- شورای عالی اشتغال
9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
10- شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی
11- شورای عالی بیمه
12- شورای عالی آب
13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی
14- شورای پول واعتبار
15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
16- شورای عالی استاندارد
17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت
18- شورای عالی انفورماتیک
تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات وتعداد اعضاء وحذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی وتشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار وسیصدو هشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
شماره:128056
تاریخ:06/08/1387
پیوست:
 
نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی
 
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار وسیصدو هشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *