فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر … و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران ( ابلاغی طی بخشنامه شماره۲۱۰/۵۴۸۲۹مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱) که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۷۴ ه مورخ۱۳۹۱/۱۲/۲۸هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره۲۰۰/۱۷۴۹مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (۱) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید