موضوع

فروش ماشین آلات چاپ شخص حقیقی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

فروش ماشین آلات چاپ شخص حقیقی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۷۹۳۲/۲۰۱

تاریخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۲

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۶۷۸/۱-۱۰/۲/۸۲

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم ۷۶
شماره حوزه مالیاتی: ۱۰۱۶
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۳/۲/۸۲
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۸۰۹-۲۰۱-۵/۳/۸۲
 
خلاصه واخواهی: این چاپخانه به صورت حقوقی اداره نشده وکماکان به طور حقیقی با مدیریت ومالکیت ماشین های چاپ آن به نام آقایان         و          اداره می شود وهر نوع فعل وانفعالات در مورد ماشین های چاپ وصحافی به صورت حقیقی صورت گرفته ومی گیرد، لذا تقاضا می شود نسبت به مدارک موجود در پرونده بذل توجه نموده واین رأی را مختومه واین موسسه فرهنگی را که با حداقل دستمزد کتابهای بچه های این کشور را در دسترسشان قرار می دهد یاری وهمراهی فرمائید.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده عمده اعتراض مودی در مراحل تشخیص وهیأتهای حل اختلاف مالیاتی این بوده که مالکیت ماشین آلات چاپ به فروش رفته متعلق به شرکت نبوده ومربوط به اشخاص حقیقی می باشد ونظر به اینکه خرید وفروش دستگاهها و ماشین آلات چاپ با موافقت واطلاع اداره کل چاپ ونشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انجام می پذیرد، صحیح این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا با صدور قرار تحقیق واستعلام از اداره کل چاپ ونشر ومشخص شدن مالک واقعی ماشین آلات مذکور، چنانچه تعلق آنها بر شرکت احراز می گردید ضمن رسیدگی به سایر اعتراضات از جمله ارزش برآورده شده آنها ودر غیر این صورت با مد نظر قرار دادن مقررات تبصره ماده ۱۵۷ مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله وبه جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
 
علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi