موضوع

عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات

عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات


 
 
شماره : 473/4/30-30/1/67
 
“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
گزارش شماره 20/2210-26/9/1366دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره شماره 41226-26/9/1366معاونت محترم درآمدهای مالیاتی جهت اظهارنظر مشورتی دراجرای بند3ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن به شوراارجاع گردیده است .اجمال مطلب این است که عبارت حوادث وسوانح موضوع تبصره ذیل ماده 158قانون یادشده شامل هر نوع رویدادی ک خارج ازاراده فردی وگروهی باشدمی گرددودراین رابطه خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق باایران نیزمی تواندمشمول آن گردد.موضوع درشورامطرح وپس ازبررسی وتبادل نظرکافی به شرح زیراظهارنظر می شود.
رای اکثریت :
نظربه این که حوادث وسوانح مذکوردرتبصره یک ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1354واصلاحیه های بعدی آن منحصربه زلزله وسیل می باشدلذاخسارات ناشی ازجنگ تحمیلی مشمول تبصره یادشده نخواهد بود.
محمدتقی نژادعمران       محمدطاهر         محمدتقی قزلباش
نظراقلیت :
باتوجه به عبارت “ازقبیل “مندرج درتبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم چنین استنباط می شودکه ذکرموارد”زلزله وسیل “جنبه تمثیلی داشته نه حصری ،بنابراین وباعنایت به تشابه عارض جنگ باعوارض ناشی ازسیل و زلزله ،جنگ نیزازمصادیق بارزحکم تبصره مذکورمی باشد.
محمدرزاقی                 محمدخالقی
“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی ”                       صفحه 325
10
مواد قانونی وابسته
 
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها