موضوع

*عدم سکونت در ایران

*عدم سکونت در ایران


شماره :5461/4/30
تاریخ :18/04/1370
پیوست:
 
 نامه شماره 4891-5/30 – 31/1/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر درمورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و باستناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی : نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تایید است .
 
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – مجید میرهادی – محمود حمیدی-  اصغر آبادانی-  علی اصغر محمدی.
 
 نظر اقلیت:
 ازآنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط لازم برای اعطاء معافیت موضوع آن ماده ، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مودی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مودی امکان پذیر گردد ، علیهذا با نبودن محل سکونت درایران ، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است .
 
محمد رزاقی – محمد علی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته
 
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها