موضوع

عدم رعایت واقعیت امر و عدم شناخت مودی- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران

عدم رعایت واقعیت امر و عدم شناخت مودی- منبع مالیات:عدم شناخت مودی- اداره کل مربوط: شرق تهران


نمونه آرای شعب

شماره: 7796/ 201

تاریخ: 28/10/1382

پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6144- 31/4/1382
مربوط به مالیات شغلی
سال عملکرد: 1377
شماره حوزه مالیاتی 0134
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیاتهای شرق تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/1382
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4355- 201- 25/5/1382
 
خلاصه واخواهی: اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده و مالیات از طریق علی الرأس تعیین گردیده، با توجه به وارداتی که به نام مودی است واردات مزبور کتمان شده، همچنین یاد آور می شود که بنا به اطلاعیه های رسیده واردات به نام شرکت                           که دارای شخصیت حقوقی است،نمی باشد و در دفاتر قانونی شرکت تحت سرفصلهای مربوط ثبت نگردیده و در دفاتر یاد شده به صورت یک سند کلی و بدون درج به ریز و تفکیک ثبت شده.علیهذا به ادله فوق و اینکه واردات متعلق به آقای                       بوده و ربطی به شرکت مورد اشاره نداشته و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به مقررات و جهات و جوانب امر مبادرت به صدور رای نموده، به رای شماره 6144 مورخ 31/4/1382 اعتراض داشته،درخواست نقض آن را دارد.(مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به موجب فهرستهای ارسالی از شرکت سهامی ماشینهای محاسب الکترونیکی مضبوط در پرونده امر،ظاهرا مالک کالاهای موضوع برگهای سبز گمرکی مندرج در آنها، مودی آقای                     بوده و مدارک مورد استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلالت متقن بر نفی مالکیت مزبور ندارد و استدلال و نتیجه گیری و پیشنهاد کارشناسان مجری قرار شماره 9151 مورخ 27/ 6/1381 هیئت مذکور از استحکام لازم برخوردار نمی باشد، لازم بوده است هیئت راسا یا از هر طریق مقتضی دیگر اسناد و مدارک خرید کالاهای مورد نظر را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و پس از احراز واقعیت امر نسبت به ادعای مطروحه به طور مستدل و مستند نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام  به صدور رای نماید.علیهذا چون به نحو مذکور عمل نگردیده، رأی مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.
حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها