عدم رعایت مفادبند3 ماده 244 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گنبدکاوس

عدم رعایت مفادبند۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گنبدکاوس

نمونه آرای شعب


شماره: ۹۵۲۵/ ۲۰۱

تاریخ: ۱۴/۱۱/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۴۳- ۷/۱۱/۸۰

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۵- 76
شماره حوزه مالیاتی ۳۱۴
شماره سرممیزی مالیاتی ۳۱
اداره:امور مالیاتی گنبد کاوس
تاریخ ابلاغ رأی:۲۲/۱/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۹۳۵- ۴/۳۰- ۱۱/۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: در سالهای مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیئت تجدید نظر احاله که ترکیب هیئت وفق بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچگونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تایید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
مودی نسبت به شرکت عضو موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هئیت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (صادر کننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می باشد که به جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیئت مذکور شرکت داشته است.اینک شعبه با در نظر گرفتن اینکه آقای                      نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر،امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره ۲۴۳۸ مورخ ۳۰/۱/۷۵ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران(اداره کل ذیربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مودی و با توجه به مفاد بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده،ایراد مودی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررات قانونی در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون یاد شده احاله می نماید.
 
 
محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi