عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج

عدم رعایت ماده ۲۴ آئین نامه موضوع ماده ۲۲۵ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج


 نمونه آرای شعب

شماره: ۳۳۹۳/۴/۳۰

تاریخ: ۳۱/۴/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۶۸۲-۱۵/۵/۱۳۸۰

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۷،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۶۰۲۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۶۰۲
اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان کرج
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۱/۵/۱۳۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۱۱۱/۴/۳۰-۲۱/۶/۱۳۸۰
 
خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده وبرای عملکرد ۱۳۷۸ اظهارنامه به صورت سفید ونانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده ازضریب مالیاتی تعیین وهیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می باشد. به رأی شماره ۶۸۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۰ اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت ماده ۲۴ آئین نامه موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ ونیز به جهت عدم اظهارنظر موجه ومدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری وعوارض آموزش وپرورش، در حالیکه درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان سالهای ۱۳۷۶و ۱۳۷۷ وتسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه وحساب سود وزیان برای عملکرد ۱۳۷۸ وهمچنین عدم ارائه دفاتر قانونی واسناد ومدارک که مبین حجم ونوع فعالیت وبالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی الرأس وبا استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می گردد تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi