عدم رعایت تبصره3 ماده 247- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سمنان

عدم رعایت تبصره۳ ماده ۲۴۷- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سمنان


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۰۶۳/۲۰۱

تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۵۸ و ۲۳۵۷- ۲۹/۱۰/۸۰
مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۸

شماره حوزه مالیاتی ۲۳۲
شماره سرممیزی مالیاتی ۲۳
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان(اداره امور مالیاتی سمنان)
تاریخ ابلاغ رأی: ۶/۱/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۶۵۸- ۴/۳۰- ۳/۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: به استحضار می رساند: اینجانبان مشترکا دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می باشد چون ضریب را ۱۲% استفاده نموده اند در حالیکه در دفتر ضرایب سال ۷۸ صفحه ۸۳ ردیف ۴۹ ضریب نانوایان که جهت پخت نان به جز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند ۵% می باشد و سایر نانها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می نمایند که با قیمت بیشتری می توانند به فروش برسانند ضریب ۱۲%می باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می دارد چون ضریب نان خشک( صفحه ۹۳ ردیف ۵۱) ۱۲% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به اینکه اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نانهای اعلام شده در ردیف های ۳۲و ۳۳ با توجه به نوع تولید آنها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نانهای لواشی و بربری و سنگکی یکسان می باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب ۵% استفاده نمائیم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
۱- نظر به اینکه طبق آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مودیان به مبلغ ۰۰۰ ۷۰۰ ۴ ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آنها جمعا به مبلغ ۰۰۰ ۶۶۱ ریال تعیین گردیده است لذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر تایید برگ تشخیص مالیات که درآمد مودی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره ۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به جای اینکه هیات تجدید نظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است.
۲- چون ضریب ۱۲% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذیربط مربوط به فروشنده نان خشک می باشد نه نانواهای تولید کننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مودیان نیز می بایست رعایت شود.
بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رای نماید.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi